kultura i umjetnost

Kultura je sveopći pojam kojim se u današnje vrijeme označava nivo razvoja jednog naroda ili neke društvene zajednice. Riječ kultura dolazi iz latinskoga colere, što je značilo: nastanjivati, uzgajati, štititi, poštovati.

Kultura se odnosi na cjelokupno društveno naslijeđe neke grupe ljudi, to jest na naučene obrasce mišljenja, osjećanja i djelovanja neke grupe, zajednice ili društva, kao i na izraze tih obrazaca u materijalnim objektima.

Umjetnost je osobit ljudski rad koji uključuje stvaralački zanos, stvoreno djelo, i doživljavanje samog djela. Umjetnost je ujedno i svaka sposobnost estetskog oblikovanja govornom i pisanom riječju, zvukom, glasom, bojom, plastičnim oblikom, pokretom, i na druge načine. Umjetnički oblikovano djelo djeluje na misli, osjećaje i imaginaciju, obogaćujući čovjeka i ljudsku kulturu.

Premda riječ “umjetnost” danas uglavnom označava likovne, odnosno vizualne umjetnosti, u tradicionalnom smislu riječi pod umjetnošću podrazumijevamo književnost, muziku, likovnu umjetnost i filmsku umjetnost.

Stoga naša udruga uz pojam obrazovanja usko veže i pojam kulture. Naime teško je odvojiti, a ponekad i gotovo nemoguće, izvaninstitucionalni oblik obrazovanja od pojma umjetnost. Pogotovo kada djeca, pa i odrasli žele naučiti slikati, pjevati, pa čak i kreirati svoje slobodno vrijeme.

Npr. posebno nadarena djeca, sa kojom se naša udruga bavi, nisu uvijek nadarena u matematici, fizici, stranim jezicima. Vrlo često to su mladi kreativci koji svoj posebni talent ispoljavaju u domeni likovnih umjetnosti, glazbi, modeliranju i sl.

No već sam naziv naše udruge koji u svom naslovu sadrži termine „PROSVJETA i KULTURA“ govori da smo obrazovanje shvatili komplementarno, te da uz obrazovanje nužno vežemo i odgoj tj. da na ljudsko biće gledamo cjelovito.

KULTURNI PROGRAM KOJI SMO OSMISLILI

–  promicanje kulturnih i umjetničkih vrednota,
–  planiranje rada kroz radionice za razvoj kreativnog izražavanja,
–  izrada i provedba projekata iz područja multimedijalne umjetnosti, kulture i ostalih grana umjetnosti (muziciranje, ples itd.) u svrhu razvoja i afirmacije istih,
–  organiziranje likovnih kolonija, izložaba, kulturnih javnih nastupa,
–  provođenje raznih likovnih akcija kroz okupljanje umjetnika i drugih oblika rada iz različitih društveno-kulturnih područja u zemlji i inozemstvu,
–  osmišljavanje ideja za poticanje građana svih dobnih skupina na umjetničko izražavanje u svrhu samorealizacije,
–  podizanja samopoštovanja i jačanja pozitivne slike o sebi.