tko može postati član

ODRASLI

Članom Udruge može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske ili stranac sa ili bez boravišta u RH i prebivalištem u inozemstvu.

DJECA I MLADEŽ

Djeca i mladež do osamnaeste godine mogu postati članovi Udruge uz prethodnu pismenu suglasnost roditelja ili staratelja.

OSOBE LIŠENE POSLOVNE SPOSOBNOSTI

Osobe bez poslovne sposobnosti ili s ograničenom poslovnom sposobnošću mogu postati članovi Udruge uz prethodnu pismenu suglasnost skrbnika.

PRAVNE OSOBE

Članom Udruge može postati  i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.