SAVJETOVANJE RODITELJA I DJECE

SAVJETOVANJE RODITELJA I DJECE

– kako pomoći djetetu u izradi domaćih zadaća
– kako potaknuti djetetovo samopouzdanje
– kako osamostaliti dijete uz usvajanje radnih navika