prikupljanje i raspodjela

Sukladno Rješenju gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom te statističkom broju prema kojem spadamo u kategoriju –  pružanje socijalne skrbi bez smještaja – ova djelatnost podrazumijeva prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, a što u sebi uključuje materijalna i financijska sredstva.

1.)  FINACIJSKA SREDSTVA

Prikupljanje
Novčana sredstva prikupljamo na dva načina:
– uplatom na naš žiro račun od strane pravnih osoba (Ministarstva, sredstva odobrena  iz gradskog proračuna, sredstva odobrena od strane županije, sredstva iz privatnih kompanija, zaklada, EU fondovi)
– uplatom na naš žiro račun ili u gotovini osobnim dolaskom fizičkih osoba, koje uplaćuju gotovinska sredstva u blagajnu na osnovu izdane uplatnice
– gotovinska sredstva uplaćena u blagajnu od strane fizičkih osoba mi uplaćujemo na žiro-račun naše udruge za određeni humanitarni projekt ili direktno iz blagajne plaćamo  račun pravne tj. fizičke osobe, a nakon odluke Predsjedništva o isplati iste.
– također je moguća, u iznimnim situacijama i isplata na žiro-račun fizičke osobe za određene svrhe tj. putem isplatnice na ruke (stipendije, za školovanje, pokaz, prijevoz i sl.)

Raspodjela
Raspodjela raspoloživih financijskih sredstava vrši se na slijedeći način:
– na osnovu liste prioriteta Predsjedništvo odlučuje kome, koliko i za koju svrhu će se sredstva isplaćivati.
– ukoliko su sredstva predviđena za određeni projekt ili akciju, bez obzira da li se radi o pravnoj ili fizičkoj osobi isplata se ne vrši direktno, već indirektno,  trećoj osobi na osnovu priložene tražbine tj. računa.
– sredstva predviđena za prijevoz, određeni radni materijal, školovanje i sl. mogu se isplatiti na ruke putem isplatnice, nakon čega je osoba dužna dostaviti uplatnicu ili podmireni račun za traženo.

2.)  MATERIJALNA SREDSTVA

Prikupljanje
– stvari (odjeća, obuća, hrana i ostale sitnije stvari) koje građanima više nisu potrebne, a još uvijek su u dobrom stanju i iskoristive umjesto da bace mogu donijeti u našu Udrugu, Trg Bana Jelačića 15 (dvorište), radnim danom od 10-18 sati (vikendom prema prethodnom dogovoru).
– krupnije stvari (namještaj, kućanski aparati i slično) ne pohranjujemo u prostorijama udruge, one ostaju kod građana te direktno od njih idu u potrebitu obitelj.

Raspodjela
– sitne stvari (odjeća, obuća i sl.) svi potrebiti mogu razgledati, uzeti i podići u prostorijama naše udruge u uredovno vrijeme ili prema prethodnom dogovoru
– ukoliko korisnik nema mogućnost doći osobno u udrugu iz zdravstvenih ili financijskih razloga, naši volonteri dovesti će pomoć na adresu korisnika pema prethodnom dogovoru
– raspodjela hrane vrši se prema listi prioriteta (broju članova domaćinstva, evidenciji u centrima za socijalnu skrb)
– krupnije stvari dostavljaju se isključivo prema prethodnom dogovoru direktno od donatora u obitelj korisnika, ukoliko korisnik nije u mogućnosti osigurati si dostavu, istu će osigurati udruga, ukoliko je u mogućnosti i u roku u kojem je u mogućnosti to realizirati

3.)  ŠTO  SE PODRAZUMIJEVA POD MATERIJALNIM SREDSTVIMA

U materijalna sredstva ulazi sve osim novca, dakle pokretna i nepokretna imovina.

4.)  POPIS MATERIJALNIH SREDSTAVA

–     odjeća, obuća, igračke

–     knjige, slikovnice, bilježnice, školski materijal

–     namještaj, kućanski aparati

–     hrana (trajna i kratkotrajna) kojoj nije prošao rok trajanja ili je na izmaku

–     role, bicikli, polovni automobili

–    nekretnine (zemlje, izgrađeni objekti)