pravo i zakoni

Udruga koja želi biti “uspješna i kvalitetna organizacija” mora, prije svega, svojim korisnicima pružati dobre usluge, ali ona istovremeno mora prema svojim donatorima, zajednici u kojoj djeluje i široj javnosti pokazati kompetentnost, transparentnost i dobro upravljanje resursima.

Rad udruge mora biti također i u skladu sa Statutom i drugim aktima udruge.

No preduvjet svega jest usklađenje djelovanja udruge sa svim zakonima, zakonskim i podzakonskim aktima te pravnim regulativama.

Upravo ovo potonje, uz sustav osiguravanja kvalitetom, mi provodimo oslanjajući se i poštujući sve zakonske odredbe iz pojedinih Zakona, vezanih uz postojanje udruge kao pravne osobe.