postani sponzor

LEPTIR A4 22 (2)PROSVJETNO KULTURNA I HUMANITARNA UDRUGA BKVELEBIT
TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15
10000 ZAGREB, CROATIA

 

 

 

               Poslovna suradnja sa pravnim subjektima

                     Pregled provedbenih aktivnosti i promidžbeni paketi i pogodnosti

Poštovani,

Udruga BKVelebit prvenstveno je humanitarna udruga, a sa platforme humanosti bavi se i izvaninstitucionalnim odgojem i obrazovanjem, koje je namijenjeno osnovnoškolcima i predškolcima iz marginaliziranih slojeva društva.

Stoga vas pozivamo da se u naš rad uključite kao sponzori.

TABELA 1
Predstavlja aktivnosti koje kao sponzor odabirete prema vašim željama. Odabrati možete samo jednu ili više aktivnosti.

TABELA 2
Predstavlja kategoriju sponzorstva koje odabirete prema željama i mogućnostima.

Za postignute dogovore o sponzorstvu sastavit će se Ugovor.

U želji za uspješnim početkom suradnje, nadamo se Vašoj potpori koja će uvelike olakšati provedbu projekata i programa Udruge.

S poštovanjem,

UdrugA BKVelebit