POMOĆ U UĆENJU UZ SOCIJALIZACIJU I PROMICANJE TOLERANCIJE

POMOĆ U UĆENJU UZ SOCIJALIZACIJU I PROMICANJE TOLERANCIJE

  • POMOĆ U UČENJU UZ RAD NA KVALITETI SOCIJALIZACIJE DJECE
    – pomoć pri pisanju zadaća
    – naučiti dijete samostalnosti pri pisanju zadaća kod kuće
    – naučiti dijete kako se samostalno služiti udžbenikom, radnom bilježnicom i ostalom literaturom
    – socijalizacija i usvajanje društveno prihvatljivih normi ponašanja