POJEDINAČNE HUMANITARNE AKCIJE

POJEDINAČNE CILJANE HUMANITARNE AKCIJE ZA FIZIČKE I PRAVNE OSOBE
– prema rješenju Gradskog ureda za socijalnu skrb i osobe s invaliditetom
– uz odobrenje Ministarstva socijalne politike i mladih
– organiziraju se prema potrebi za potrebite obitelji ili pojedince i za pojedine ustanove
– mjesto: prostorije udruge u slučaju potrebe izvan prostorija udruge