općenito o humanom radu

Humanitarni rad spada u jednu od naših osnovnih djelatnosti. Ustvari od samog početka, a početak datira iz 1993. godine ova udruga bavi se pomaganjem potrebitima.

2012. sukladno novom Zakonu o udrugama dobivamo Rješenje o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom čime smo i službeno prema statističkom broju svrstani u kategoriju pružanja socijalne skrbi bez smještaja, za sada.

Na humanom području bavimo se konstantno izradom i realizacijom humanitarnih projekata, prezentacijom istih u zemlji i inozemstvu.  Radimo na razvijanju humanih osjećaja uzajamnosti i solidarnosti kroz okupljanje i edukaciju volontera te razvijanje i unapređenje socijalne skrbi kroz prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći na prikladan i inovativan način (financijska pomoć; materijalna pomoć u vidu hrane, odjeće, obuće; stipendije za školovanje te školska i tjelesna pomagala i dr.)

Osim navedenog naš humani rad i djelovanje podrazumijeva također i organizirano pružanje pomoći u prevladavanju socijalnih, zdravstvenih, psiholoških, pravnih i obiteljskih teškoća djece i njihovih bližnjih, sukladno posebnim propisima, te provođenje humanitarnih djelatnosti za takve obitelji kao i za članove udruge i njihove obitelji.

Radimo i na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece, mladeži i starijih osoba (poludnevni boravak djece uz pomoć u učenju i pisanju zadaća, razne manifestacije, druženja) trudimo se osigurati psihosocijalnu, socio-pedagošku, defektološku pomoć potrebitima i pružiti im podršku kroz organiziranje i održavanje predavanja, tribina, seminara, radionica, edukacija i savjetovanja.

Gorljivi smo zagovornici održanja mentalne higijene putem alternativnih prirodnih metoda i graničnih područja znanosti, koji uvelike pomažu u prevenciji devijantnog ponašanja (krađe, tučnjave, alkohol, droga, pušenje) najčešće uzrokovanog neimaštinom i lošim socijalnim standardom te neravnomjerne raspodjeljenosti novca te velikih oscilacija između bogatih i siromašnih slojeva društva.