naši korisnici

Naše korisnike čine svi marginalizirani slojevi društva, većim djelom evidentirani u centrima za socijalnu skrb, socijalno ugrožene osobe koje nisu evidentirane u centru za socijalnu skrb, starije i nemoćne osobe, djeca bez roditelja koja borave u domovima za nezbrinutu djecu, osobe s mentalnom i fizičkom retardacijom stacionirane u institucijama ili u obiteljima lošijeg imovinskog statusa, posebno nadarena djeca iz obitelji lošeg imovinskog statusa. Našim korisnikom može postati svaka osoba sa niže navedenog popisa bez obzira na boravište. Osobe koje su iz drugih županija i drugih dijelova Hrvatske status korisnika ostavruju ili virtualnim putem ili osobnim dolaskom u našu udrugu.

KATEGORIJE KORISNIKA

– socijalno ugrožene obitelji i njihova djeca

– romske manjine

– djeca branitelja i poginulih branitelja

– bivši liječeni ovisnici

– djeca bivših liječenih ovisnika

– penzioneri sa niskim cenzusom mirovina

– stariji i nemoćni

– invalidi (odrasli i djeca)

– djeca s teškoćama u razvoju

– djeca s posebnim potrebama

– bolesni i hendikepirani

– nadarena djeca lošijeg imovinskog statusa