općenito

BKVELEBIT  MULTIDISCIPLINARNA JE NEVLADINA
I NEPROFITNA ORGANIZACIJA

Udruga BKVelebit neformalno djeluje od 1993. godine i to isključivo na humanitarnom području. Kroz razne humanitarne i sportske belot turnire prikupljala su se sredstva za razne potrebite obitelji, pojedince i institucije (Goljak, Slava Raškaj, Dom Svete Terezije od Malog Isusa na Vrhovcu, Dom Sv. Vinko Paulski u Oborovu i dr.). Nekoliko je puta mijenjala naziv i sjedište. Godine 2000. Udruga postaje konačno pravni subjekt te počinje i formalno djelovati. Sve do kraja 2010. bavi se humanitarnim radom kroz promociju društveno misaone igre belot sa ciljem uvrštenja iste u nomenklaturu športova kao hrvatsko intelektualno vlasništvo.  Godine 2011. Udruga širi svoje područje djelovanja, te uz platformu humanosti počinje djelovati i sa platforme izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja. Dobiva Rješenje Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom za prikupljanje i raspodjelu humanitarne pomoći, uvršćuje se na popis humanitarnih udruga pri Ministarstvu socijalne politike i mladih te se vodi u NKD-u pod socijalnu skrb bez smještaja. Godine 2012. dobiva pozitivno mišljenje Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Agencije za odgoj i obrazovanje za provođenje Radionice boravka za djecu osnovnoškolce i predškolce „Nauči me da učim …“ sa svrhom pomoći u učenju i prevencije neprihvatljivog i blažeg rizičnog ponašanja, a koja je za svu djecu besplatna. Istovremeno 2011. godine sa širenjem područja svog djelovanja Udruga se povezuje sa Centrima za socijalnu skrb Grada Zagreba i Zagrebačke županije te osnovnim školama i vrtićima, koji redovito od tada šalju, kako potrebite obitelji u pogledu materijalne humanitarne pomoći, tako i djecu iz ugroženih slojeva društva (romsku djecu, djecu s teškoćama, nadarenu djecu, djecu s problemima u ponašanju) u pogledu pomoći u učenju i prevencije neprihvatljivog ponašanja. Aktivnosti koje Udruga provodi do 2014. godine odvijale su se isključivo u prostorijama udruge (172m2), no s obzirom na velike potrebe i interes roditelja i učitelja od 2014/2015. dio stručnog tima aktivnosti provodi i u pojedinim osnovnim školama (Grada Zagreba i Zagrebačke županije).  Danas, a cilj nam je i ubuduće, u sklopu svog djelovanja Udruga se bavi osmišljavanjem i provođenjem projekata za poboljšanje kvalitete života socijalno ugroženih obitelji i mladih, provođenjem neformalnih oblika odgoja i obrazovanja, organizacijom raznih socio-pedagoških i kreativnih radionica, savjetovanjem te promicanjem volonterskog rada.

ŠTO ČINI IZVRSNOST NAŠE ORGANIZACIJE?

• Naši stručnjaci i volonteri postižu svoje maksimalne potencijale
• Usmjereni smo na usavršavanje onih koji provode projekte
• Organizirani smo i usmjereni na budućnost
• Prakticiramo konstruktivnu samokritičnost
• Orijentirani smo na misiju, koju iz godine u godinu oplemenjujemo i širimo
• Financijski smo odgovorni i osviješteni

ŠTO ZA NAS ZNAČI ODREĐENJE ETIKE?

Potreba za etičkim ponašanjem i odgovornošću u poslovnom okruženju zahvaća posebice neprofitne organizacije koje trebaju provoditi načela poslovne etike i uspostaviti etički kodeks, a to znači da etičko ponašanje i odgovornost pretpostavlja odnos prema široj društvenoj javnosti.

POSTAVLJANJE ETIČKIH STANDARDA BILO JE PRIMARNO PITANJE OD OSNUTKA NAŠE UDRUGE!

Uspostavili smo od samog početka visoke profesionalne i etičke standarde koji su nam omogućavali upravljanje aktivnostima unutar i izvan organizacije, regulirali smo razna etička pitanja sukladno važećim standardima društva.

DRŽALI SMO SE KVALITETA KOJE NADASVE CIJENIMO!

• UVIJEK SMO DJELOVALI RADI ODREĐENE SVRHE, A NE RADI NOVCA
• PROMICALI INTEGRITET, OTVORENOST, ODGOVORNOST I USLUŽNOST

NAŠA ODGOVORNOST KAO NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Povjerenje javnosti, donatora, sponzora i nadasve samih korisnika  stekli smo ustrajnim, postojanim i  dugogodišnjim odgovornim ponašanjem i brigom za potrebite.

Razvijali smo mehanizam odgovornosti koji je ključ  za učinkovitost neprofitnih organizacija općenito, jer se radi o području od društvenog interesa, javnom dobru i služenju javnosti.

Za izgrađivanje povjerenja iznimno nam je važno bilo odgovorno ponašanje naše organizacije, što je ujedno i naš moto i čega se dugi niz godina pridržavamo.

Najbolji dokaz toga naši su članovi-korisnici (većinom djeca iz socijalno ugroženih obitelji), članovi-sudionici (stručni tim udruge) te podržavajući, potpomažući i počasni članovi koje čine mahom ugledni poslovni ljudi, liječnici, političari, bussinesmeni i poslovni subjekti.

ŠTO NAS ČINI UČINKOVITIM

• BKVelebit kao neprofitna organizacija učinkovita je baš kao i profitna organizacija, usmjerena ka inovacijama, produktivnosti, komunikacijama i razvoju pa stoga vrlo često trebamo i pomoć volontera.

• Učinkovitost može izgledati marginalno pitanje u neprofitnom sektoru, jer se on prvenstveno tiče predanosti izvršenja društvenih problema, međutim mi smatramo da je u stvarnosti potrebno pretvoriti, brigu, vjerovanje i suosjećanje u konkretne rezultate, pa stoga cijelo vrijeme nastojimo tako djelovati i postupati.

NAŠA PREDNOST KAO NEPROFITNE ORGANIZACIJE

– usmjereni smo na misiju, organizacijski predani i djelotvorni na svim područjima koja pokrivamo
– svjesni smo važnosti strategije i učinkovitosti kao i važnosti motivacije i produktivnosti naših kreativnih stručnjaka
– mogućnost kapitaliziranja rada volontera, korištenje novca iz dobrotvornih izvora za pokriće početnih troškova i kapitalnih ulaganja
– naša postignuća i rezultati vidljiva su unutar same organizacije, ali još više izvan nje: zdravo dijete, student, izliječeni alkoholičar itd.

SURAĐUJEMO SA

– unapređenje poslovanja naše neprofitne organizacije vidimo kroz uspostavljenje suradnje s drugim neprofitnim organizacijama, institucijama, vladinim organizacijama i  profitnim sektorom
– na taj način osiguravamo sebi i našim korisnicima potrebne financije, što djelotvorno utječe na ispunjenje naše misije

NAŠA PRIMARNA ZADAĆA OBJEDINJUJE VIŠE PODRUČJA  

– uspješno provođenje izvaninstitucionalnog oblika odgoja i obrazovanja sa naglaskom na cijeloživotnom učenju, namijenjenog socijalno ugroženim slojevima društva zahtijeva i pomno osmišljanje i detaljnu razradu poslovnog plana

– ekološko osvješćivanje i promicanje graničnih područja znanosti zahtijeva visoku razinu etičnosti, koja je stoljećima bila u drugom planu zbog prevelike želje za profitom, kako pojedinaca, tako i čitavih interesnih skupina

– prikupljanje i raspodjela sredstava (humanitarne pomoći) mora imati svrhu, tj. određenu i kvantificiranu potrebu,  na taj način odgovaramo na pitanje zašto prikupljamo sredstva

 NAŠI DONATORI I SPONZORI

– ključ uspjeha u menadžmentu naše neprofitne organizacije leži u načinu na koji donatori donose svoje odluke u odnosu na pojedine naše ponuđene projekte
– ono što sponzori i donatori često podržavaju jest karizma, maštovitost, kreativnost i inovativnost
– donatori ne očekuju povrat svega onog što su uložili, ali neprofitne organizacije koje imaju jasnu viziju imaju veće šansu
–  pretvoriti donatore u one koji doprinose, kako bi se i oni osjećaju kao ravnopravni sudionici nešto je na čemu inzistiramo

NAŠE VIĐENJE MARKETINA

Mi prihvaćamo poslovnu praksu i aktivno pristupamo marketinškom promišljanju i djelovanju jer razumijemo važnost poznavanja potreba tržišta i potrošača/klijenata tj. naših korisnika u smislu ostvarivanja misije organizacije i postizanja učinkovitosti.

KORACI MARKETINŠKOG PROCESA

1. Identificiranje tržišta i njegovih potreba (prioritet su nam socijalno ugrožene skupine)

2. Ispitivanje okoline (vanjske i unutarnje)

3. Pisani marketinški plan

4. Stvaranje marketing budžeta

5. Vrednovanje

ELEMENTI MARKETINGA

• PROGRAM  –  program projekta

• PROMOCIJA  –  za vrijeme provođenja projekta i promocija valorizacije po završetku

• CIJENA  –  koliko košta projekt,  sudjelovanje u projektu

• LOKACIJA  –  gdje su program ili projekt provodi

• DOBIT  –  nematerijalna dobit izvučena iz cjelokupne valorizacije

KLJUČNE GRUPE PROJEKTA

1 –  Primatelji usluga tj. naši članovi-korisnici (djeca, roditelji, obitelji)

2 –  Davatelji usluga tj. naši članovi-sudionici (stručni tim koji radi u udruzi, volonteri-studenti, volonteri-stručnjaci)

3 –  Tijela lokalne i državne uprave, EU fondovi, donatori (fizičke osobe i pravni subjekti), korporacijski donatori, poduzeća-sponzori