misija/vizija

Misija

BKVELEBIT nastoji afirmirati novi pristup osobama sa posebnim potrebama, djeci iz socijalno ugroženih slojeva društva, romskoj djeci i njihovim obiteljima. Taj pristup se temelji na poštivanju ljudskog dostojanstva svakog čovjeka te prava na ravnopravan život među svim ljudima, ali i na promicanju volonterskog rada.

Okupljamo djecu i obitelji iz navedenih kategorija te ujedno radimo i na edukaciji ostalih skupina društva, kako bi oni postali odgovorne i osviještene osobe, koje rade na dobrobiti svoje, ali i na dobrobit ostale djece. Aktivna uloga roditelja je i cilj i model mijenjanja predrasuda socijalne okoline prema osobama s posebnim potrebama, siromašnoj djeci i romskoj djeci, a sporadi poboljšanja kvalitete života društva općenito.

Svjesni položaja takve djece i njihovih obitelji istinski vjerujemo u promjene.

Vizija

Naša vizija je društvo koje omogućava svim slojevima društva život dostojanstven čovjeka, te uključuje brigu i pomoć onima koji imaju ekonomskih i financijskih problema, onima kojima je to dostojanstvo uskraćeno.

Jedino tako moguć je suživot jednih i drugih, a krajnji rezultat je zdravije, bolje i humanije društvo sa daleko manjom stopom kriminala, delikvencije te rizičnog i neprihvatljivog ponašanja.

Naša vizija obuhvaća četiri pojma: edukacija, podrška, humanost i volonterski rad.