postani volonter

PROCEDURA

Volonterom u našoj udruzi možete postati potpisivanjem Volonterskog ugovora.

Prijaviti se možete i preko Volonterskog centra Zagreb, odabirom jednog od naših otvorenih projekata, koji su objavljeni na njihovim mrežnim stranicama.

Prije dolaska poželjno je da u VCZ-u izvadite volontersku knjižicu u koju se nakon odrađenog volontiranja upisuju volonterski sati i stečene kompetencije.

Prije početka volontiranja dogovaramo termine te prolazite kratku obuku i savjetovanje.

Za sve koji će volontirati na projektima koji uključuju rad sa djecom dužni su prije početka volontiranja popuniti Obrazac sa osobnim podacima, izdan od strane Ministarstva pravosuđa. Isti udruga šalje faksom u navedeno Ministarstvo, a po primitku Potvrde iz KE da osoba nije kažnjavana, volonter može početi sa radom.

O svim detaljima slobodno nam se javite telefonom, mailom ili dođite kod nas u udrugu.

.          Adresa:    Trg bana Josipa Jelačića 15, Zagreb
.          Tel:           +385 1 4920989
.          Mob:        +385 98 1625067
.          E-mail:    bkvelebit@gmail.com

PREGLED PODRUČJA I AKTIVNOSTI U KOJE SE MOŽETE UKLJUČITI

EDUKATIVNE I KREATIVNE RADIONICE  PREMA PODRUČJIMA

1)      PROSVJETA (izvaninstitucionalni oblik obrazovanja)

2)      KULTURA (izvaninstitucionalni oblik odgoja)

3)      SAVJETOVANJE (roditelja/skrbnika i djece)

4)      PROJEKT: UVRSTIMO DRUŠTVENO MISAONU  IGRU BELOT U NOMENKLATURU
.                               ŠPORTOVA KAO HRVATSKO INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

HUMANITARNI RAD

1)      PRIKUPLJANJE (klasično prikupljanje materijalne i novčane pomoći)

2)      RASPODJELA (klasična raspodjela materijalne i novčane pomoći)

3)      JEDNOKRATNE HUMANITARNE AKCIJE

4)      HUMANITARNI PROJEKTI

AKTIVNOSTI

Priprema i nabavka materijala za radionice

Osmišljavanje svih vrsta edukativnih i kreativnih radionica

Vođenje edukativnih i kreativnih radionica

Rad s direktnim i indirektnim korisnicima

Prikupljanje i raspodjela humanitarne pomoći

Sudjelovanje u projektima izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja

Sudjelovanje u humanitarnim akcijama

Sudjelovanje u humanitarnim i humano-obrazovnim projektima

VODITI RADIONICE / IGRAONICE MOŽETE

Samostalno (ukoliko ste stručna osoba za pojedino područje)

Kao asistent voditelju

Kao asistent stručnoj osobi

Pod supervizijom stručnog tima

Timski rad (više volontera pod supervizijom)

POMOĆ U ORGANIZACIJI

Projekata/programa

Pojedinih aktivnosti

Radionica

Igraonica

Humanitarnih akcija

Belot turnira

Događanja i evenata

Proslava rođendana i sl.

FIZIČKI POSLOVI

Održavanje prostora

Održavanje opreme

Sudjelovanje u radnim akcijama

OSTALO

Prema interesima volontera
Prema potrebama Udruge