stjecanje prava na pomoć

Korisnikom humanitarne pomoći može postati svaka osoba, obitelj ili institucija koja se bavi zbrinjavanjem djece, bolesnih, starih ii nemoćnih osoba.
Korisnikom može postati i svaka osoba poslana od strane centra za socijalnu skrb ili zavoda za zapošljavanje.
Korisnikom se postaje dolaskom u prostorije naše udruge te uvođenjem budućeg korisnika u našu internu kartoteku uz predočenje osobnih podataka (ime, prezime, OIB, broj osobne iskaznice, podaci o socijalnom statusu, podaci o obiteljskoj situaciji).
Osobe evidentirane u CZSS-u za upis u evidenciju trebaju donijeti POTVRDU matičnog centra za socijalnu skrb u kojoj je obavezno naveden broj članove kućanstva (uz ovu potvrdu drugi dokumenti nisu potrebni).
Ukoliko osoba nije evidentirana u CZSS-u treba donijeti Potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje za svakog člana obitelji, Potvrdu o imovnom stanju te popuniti i potpisati Obrazac Izjave, koji može dobiti u udruzi ili mu se može poslati e-mailom na njegov zahtjev.
Pri svakom dolasku u udrugu korisnici su dužni prilikom preuzimanja materijalnih ili financijskih sredstava, potpisati obrazac o preuzetoj pomoći, koji se na kraju godine dostavlja u svrhu evidencije Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.
Korisnici su dužni sami voditi brigu  i brinuti o svojim potrebama te sporadi istih sami dolaziti redovito (najviše 3x mjesečno) u udrugu ili nazvati telefonom, te neće biti posebno kontaktirani od strane djelatnika udruge o raspoloživim sredstvima koje udruga momentalno ima na lageru .
Ukoliko korisnik nije u mogućnosti sam doći po potrebnu humanitarnu pomoć, može poslati treću osobu uz prethodnu najavu ili će mu ista biti dostavljena od strane udruge, ukoliko je ova to u mogućnosti realizirati, ili će udruga angažirati treću osobu, ukoliko je to ovoj usputna dostava.
Krupne stvari (namještaj, kućanski aparati i sl.) udruga nema gdje pohranjivati, te one idu direktno od donatora k potrebitoj osobi. Za donaciju krupnih stvari korisnik se mora upisati na listu potreba. Krupne stvari se dijele na način da se telefonski obavještava prvi upisani korisnik sa liste. Ukoliko se kontaktirana osoba ne javi, obavještava se prva slijedeća osoba na listi, koja je iskazala interes za vrstu donirane stvari.