kako donirati

DONACIJA MATERIJALNIH SREDSTAVA

Ako imate nešto što biste željeli donirati to možete učiniti kroz četiri koraka:

1- KONTAKTIRATI NAS NA TELEFON ILI E-MAIL ADRESU KAKO BISMO DOGOVORILI NAČIN I TERMIN PRIMOPREDAJE, U SLUČAJEVIMA KADA NISTE OSOBNO U MOGUĆNOSTI DONIJETI STVARI. UKOLIKO MI DOLAZIMO K VAMA PO STVARI, PRILIKOM PREUZIMANJA ISTIH POTPISUJETE NAM POTVRDU O DONACIJI. UKOLIKO STVARI ŠALJETE POŠTOM ILI PO TREĆOJ OSOBI, ŠALJEMO VAM E-MAILOM OBRAZAC POTVRDE O DONACIJI, A ISTI POTPISAN ŠALJETE ZAJEDNO SA DONIRANOM ROBOM NA NAŠU ADRESU.

Tel: 01/4817550, 0981625067,

e-mail: bkvelebit@gmail.com 

2- U UREDOVNO VRIJEME UDRUGE (svaki radni dan od 9:30-17:30) DONJETI  MOŽETE U NAŠE PROSTORIJE STVARI KOJE ŽELITE DONIRATI, PRILIKOM ČEGA POTPISUJETE POTVRDU O DONACIJI. 

3- PRI DOLASKU U NAŠU UDRUGU U DOGOVORENO VRIJEME SITNIJE STVARI DONOSITE SA SOBOM, A KRUPNIJE STVARI OSTAJU KOD VAS DO MOMENTA TRANSPORTA ISTIH U POTREBITU OBITELJ.

4- KAD SU U PITANJU KRUPNE STVARI, MI VAS KONTAKTIRAMO RADI DOGOVORA TERMINA TRANSPORTA, KOJI OSIGURAVAMO MI ILI OBITELJ U KOJU DONACIJA IDE. PRILIKOM PRIMOPREDAJE VI POTPISUJETE POTVRDU O DONACIJI, A KORISNIK POTVRDU O PREUZETOJ POMOĆI. 

 

DONACIJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Ako želite donirati novčana sredstva to možete učiniti na dva načina:

1- UPLATOM NOVCA NA ŽIRO-RAČUN UDRUGE SA NAZNAKOM  „ZA PROVEDBU CILJEVA I DJELATNOSTI UDRUGE“, NAKON ČEGA POTPISUJETE POTVRDU O DONACIJI.

2- KUPNJOM SLIKA ILI SUVENIRA U VLASNIŠTVU UDRUGE. NOVAC UPLAĆUJETE NA ŽIRO-RAČUN UDRUGE ILI OSOBNIM DOLASKOM U PROSTORIJE UDRUGE PUTEM UPLATNICE.

3- KUPNJOM PREDMETA KOJI SU IZLOŽENI U PROSTORIJAMA UDRUGE I KOJE UDRUGA NUDI U IME SVOJIH ČLANOVA, SPONZORA ILI DONATORA. NOVAC UPLAČUJETE NA ŽIRO-RAČUN VLASNIKA  PREDMETA, KOJI NAKON UPLATE ŠALJE NOVČANU DONACIJU U ODGOVORENOM POSTOTKU NA ŽIRO-RAČUN NAŠE UDRUGE.