izvaninstitucionalni oblik odgoja i obrazovanja

Početkom 2012. g. širimo dosadašnje humanitarno djelovanje na kompletno PROSVEJTNO I KULTURNO PODRUČJE.  Razlog tome jest spoznaja da obrazovanje i odgoj u školama često puta nisu dostatni za formiranje zdrave osobnosti i usvajanje pozitivnih stavova kod djece.

Stoga je naša odluka da  klasičan način prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći oplemenimo sa humanim radom na području prosvjete i kulture tj. na području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovnja.

Ovaj novi aspekt humanosti namijenili smo prvenstveno djeci i mladima iz socijalno ugroženih i marginaliziranih slojeva društva, ali i svim ostalima, a odnosi se na pokretanje i provođenje projekata koji se bave problematikom odgoja i obrazovanja uz suradnju sa nadležnim državnim tijelima, predškolskim, školskim i drugim ustanovama, organizacijama i poduzećima s ciljem afirmiranja izvaninstitucionalne edukacije u RH i inozemstvu.  Također su nam prioritet i projekati obrazovnog sadržaja za nadarenu djecu, djecu s teškoćama u razvoju, invalidne osobe i osobe s posebnim potrebama, te uspostavljanje i održavanje suradnje s roditeljima istih, stručnjacima i drugim građanima.

Realizacija navedenog predviđena je kroz:

  • poludnevni boravak djece uz pomoć u učenju i pisanju zadaća te adekvatnu socijalizaciju i promicanje tolerancije,
  • edukacijsko-rehabilitacijsku pomoć djeci s teškoćama uz osvješčivanje prava na različitost,
  • savjetovanje obitelji, roditelja i djece,
  • razne tipove kreativnih radionica,
  • informatičko opismenjavanje za učenike osnovnih, srednjih i visokih škola kao i populaciju ostalih dobnih skupina,
  • osmišljavanje i realizaciju internih natjecanja za iste, a posebice za nadarenu djecu i djecu s posebnim potrebama sa raznih edukativno-kulturnih područja u svrhu razvijanja pozitivne konkurencije i pozitivne slike o sebi.