etički kodeks


Etički kodeks Udruge

Polazeći od jednakog prava svih ljudi na sudjelovanje u svim oblicima društvenog života, svjesni neravnopravnog položaja djece i osoba s poteškoćama u razvoju i njihovih obitelji, istinski vjerujući u mogućnost mijenjanja sebe samih, a time i svijeta u kojem živimo, obvezujemo se da ćemo:

– aktivno doprinositi djelatnostima Udruge, biti aktivni u davanju inicijative za poboljšanje života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji, romskoj djeci i posebice svoj djeci i osobama iz socijalno ugroženih slojeva društva.

– sudjelovati u raspravama o problemima i načinima njihovog rješavanja, posebno ćemo biti spremni sa uvažavanjem saslušati tuđe argumente, težiti što većoj tolerantnosti u odnosima s drugim članovima Udruge i sa svim drugim osobama,  te senzibilizirati javnost za potrebe djece iz više navedenih kategorija, čime će se razviti i tolerancija javnosti za naše članove, štićenike i korisnike projekata i programa.

– provoditi akcije i programe, uključujući što veći broj partnera i suradnika, pri čemu nećemo samostalno istupati u službenim kontaktima i javnim istupima bez dopuštenja osoba ovlaštenih za zastupanje Udruge.

– poštovati ćemo privatnost svakog člana Udruge na način sa ćemo čuvati povjerljivost osobnih podataka,  tj. imena, prezimena, adrese, brojeve telefona, bračno stanje, ekonomski status, dijagnoze djece, kao i sve druge podatke povjerljive prirode, te u javnim istupima, pisanim i slikovnim materijalima ove podatke nećemo objavljivati bez suglasnosti ovlaštenih osoba za zastupanje Udruge.

– posebno ćemo se truditi da sve bitne i korisne informacije i spoznaje o različitim tehnikama edukacije i pomoći našim korisnicima prenesemo drugima.

– u slučaju nepoštivanja etičkog kodeksa člana ćemo opomenuti, a za teže povrede ovog kodeksa po potrebi i isključiti iz Udruge o čemu odlučuje Upravni odbor Udruge.