EDUKACIJSKO-RAHABILITACIJSKA POMOĆ I RAD NA PRIHVAĆANJU I SHVAĆANJU PRAVA NA RAZLIČITOST

EDUKACIJSKO-RAHABILITACIJSKA POMOĆ I RAD NA PRIHVAĆANJU I SHVAĆANJU PRAVA NA RAZLIČITOST

  • – disleksija, dislalija, mucanje
    –  ADHD, poremećaj pažnje, hiperaktivnost
    –  promicanje tolerancije prema različitostima i prevencija diskriminatornog ponašanja