vrste članstva i članarina

KATEGORIJE ČLANOVA

aktivni-član
član-sudionik
član-korisnik
pomažući-član
počasni-član
pravna osoba-član

VRSTE ČLANSTVA

redovno
povremeno
privremeno
jednokratno

* aktivni članovi obavezno su redovni članovi

ČLANARINA

određuje se zavisno od kategorije i vrste članstva kao i ostalih uvjeta, utvrđenih Statutom i unutarnjim aktima Udruge početkom svake godine za tekuću godinu.

Za redovne članove određena je fiksna članarina, koja iznosi godišnje  300,oo kn., sve dok Skupština ne donese drugu odluku.

Svakom članu izdaje se članska iskaznica tj. potvrda-kupon o povremenom, privremenom ili jednokratnom članstvu.