cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje sastavni je dio života koji obuhvaća sve njegove aspekte. Učimo od svoje okoline, obitelji, društvene zajednice, vrtića, škole, religijskih institucija, radnog okruženja, prijatelja, poznanika.

Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Učenje je pritom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi.

Pojam cjeloživotno učenje često se zamjenjuje izrazom cjeloživotno obrazovanje, no važno je istaknuti da ta dva pojma nisu istoznačna. Obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a učenje je širi koncept koji uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja te se može provoditi cijeli život.

Ulaganje u cjeloživotno učenje je jedna od najsigurnijih investicija, jer ono što vam se vraća u obliku znanja i vještina više vam nitko ne može oduzeti. Jednom kada osjetite snagu koju vam pružaju usvojena znanja i vještine steći ćete veće samopouzdanje i sigurnost u sebe koji su ključni za ostvarivanje uspjeha u poslovnom svijetu.

 DOBNE SKUPINE

1.) MLADI

2.) POPULACIJA SREDNJE DOBI

3.) STARIJE OSOBE I PENZIONERI

PROGRAM CJELOŽIVOTNOGG UČENJA

1) ZA MLADE

Kroz razne radionice mladima se pruža mogućnost oplemenjivanja vlastite osobnosti i razvoj svijesti. Na taj način širi se vidokrug poimanja svijeta i drugih ljudi, potiče se mlade na druženje i odmiče ih se od opasnosti prihvaćanja virtualnog načina života, kao jedinog načina života. Osim radionica tu je i aktivno uključivanje što više osoba u volonterski rad.

2) ZA SREDNJU DOB

Informatički tečajevi i radionice informatičkog opismenjavanja, razne društvene igre, tečajevi jezika za ovu kategoriju predviđeni su kao nadopuna osnovnom znanju, ali i kao kreativno provođenje slobodnog vremena u društvu istomišljenika.  Uz to ovoj skupini posebno smo pripremili niz seminara i predavanja kako bi im olakšali pripreme za prekvalifikaciju, a također smo predvidjeli i njihovo aktivno uključivanje u volonterski rad na području prikupljanja i raspodjele humanitarne pomoći.

3) ZA STARIJE OSOBE I PENZIONERE

Starije osobe se vrlo često znaju naći u situaciji, kada se počinju osjećati beskorisnima i nesvrhovitima, a što dovodi do depresije i malodušnosti. Za njih smo predvidjeli neobavezno druženje uz mogućnost pohađanja raznih radionica koje će sami osmišljavati i voditi (strani jezici, razni hobiji, informatika-služenje internetom).