Recent Articles

SAVJETOVANJE RODITELJA I DJECE

SAVJETOVANJE RODITELJA I DJECE

– kako pomoći djetetu u izradi domaćih zadaća – kako potaknuti djetetovo samopouzdanje – kako osamostaliti dijete uz usvajanje radnih navika

Read Article →
EDUKACIJSKO-RAHABILITACIJSKA POMOĆ I RAD NA PRIHVAĆANJU I SHVAĆANJU PRAVA NA RAZLIČITOST

EDUKACIJSKO-RAHABILITACIJSKA POMOĆ I RAD NA PRIHVAĆANJU I SHVAĆANJU PRAVA NA RAZLIČITOST

– disleksija, dislalija, mucanje –  ADHD, poremećaj pažnje, hiperaktivnost –  promicanje tolerancije prema različitostima i prevencija diskriminatornog ponašanja

Read Article →
POMOĆ U UĆENJU UZ SOCIJALIZACIJU I PROMICANJE TOLERANCIJE

POMOĆ U UĆENJU UZ SOCIJALIZACIJU I PROMICANJE TOLERANCIJE

POMOĆ U UČENJU UZ RAD NA KVALITETI SOCIJALIZACIJE DJECE – pomoć pri pisanju zadaća – naučiti dijete samostalnosti pri pisanju zadaća kod kuće – naučiti…

Read Article →

More Articles